ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทบทวนร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 - 12.30 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา


ฉบับ 1/2 (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว บ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ฉบับ 2/2 (ร่าง) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว บ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีปฎิภาณมุ่งมั่นในการให้บริการงานศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความถูกต้องทางด้านวิชาการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบเขตงานบริการ

ด้วยประสบการณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐาน และตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา และงบประมาณ บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

  • ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
  • จัดทำรายงาน EIA / IEE / Monitoring
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแบบจำลองพลศาสตร์การไหลของอากาศ ด้วยโปรแกรม Computational Fluid Dynamics (CFD)
  • ที่ปรึกษาด้านการควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท และทุกขนาด
  • รับสั่งทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวนมากสำหรับงานสัมมนา
  • ที่ปรึกษาด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคม

แผนที่

หน่วยงานต่าง ๆ