ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการวางท่อส่งน้ำมันระหว่างบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC) และบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ. ห้องประชุมระยอง 2 ชั้น 2 โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำหรับเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีปฎิภาณมุ่งมั่นในการให้บริการงานศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความถูกต้องทางด้านวิชาการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบเขตงานบริการ

ด้วยประสบการณ์ บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยได้ตามมาตรฐาน และตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านขอบเขตการศึกษา ระยะเวลา และงบประมาณ บริษัทฯ จึงสามารถให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย

  • ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
  • จัดทำรายงาน EIA / IEE / Monitoring
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแบบจำลองพลศาสตร์การไหลของอากาศ ด้วยโปรแกรม Computational Fluid Dynamics (CFD)
  • ที่ปรึกษาด้านการควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท และทุกขนาด
  • รับสั่งทำกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวนมากสำหรับงานสัมมนา
  • ที่ปรึกษาด้านการศึกษาเศรษฐกิจสังคม

แผนที่

หน่วยงานต่าง ๆ